Atos

"Ik wil elke reden om niet te betalen wegnemen"

Atos SE (Societas Europaea) is een internationale IT-dienstverlener met 76.300 medewerkers in 52 landen. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren.

Atos levert IT-services in drie domeinen: Consulting & Systeemintegratie, Managed Services & BPO en transactiediensten via het bedrijfsonderdeel Worldline. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de NYSE Euronext Paris market.

Focus op cash

Atos heeft een sterke focus op drie programma’s: Expand om de omzet te verhogen, Top om de marge en cash teverbeteren en het programma gericht op medewerkers is wellbeing@work. Deze komen in de kwartaalrapportage en zijn belangrijk voor de beurskoers. Strop: ‘Omzet en winst zijn van belang, maar dat laatste moet wel daadwerkelijk op de bankkomen te staan en dat is de scope van credit management. Dit betekent dat ik betrokken ben vanaf het aannemen van de klant, de credit checks tot aan het innen van de factuur.’

image/svg+xml

Geïntegreerd credit management

Strop: ‘Ik zie credit management als een verlengstuk van de business, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om betalingen op de afgesproken termijn binnen te krijgen. Creëren van awareness is essentieel, credit management moet continue de aandacht hebben. Het wel of niet snel betaald krijgen van een factuur is in mijn optiek een uitvloeisel van de relatie met de klant en de kwaliteit van dienstverlening. Als de relatie en de dienstverlening goed is dan is de klant tevreden en betaalt hij sneller.’

“Aandacht tijdens het gehele traject is belangrijk: van het aannemen van de
klant, de credit checks tot het innen van de factuur.”

Alfred Strop, Manager Treasury, Cash Management & Credit Control Benelux & The Nordics

Relatie met de klant

Bij de dienstverlening door Atos staat een goede relatie met de klant voorop. Customer focus is belangrijk in elk contact met de klant. Strop: ‘Wij verlenen diensten vanuit verschillende divisies aan onze klanten, die Atos zelf zien als één leverancier. Mijn boodschap naar alle afdelingen is: we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor goed creditmanagement en daarmee de cash positie. Het is een deel van ons visitekaartje. Focussen op het totale O2C traject kan ‘ellende’ aan het eind voorkomen. Transparantie en delen van informatie is essentieel: Als een klant tegen de contractmanager vertelt dat er iets niet goed gaat, dan is het zaak dat credit management dat ook te horen krijgt. Dat voorkomt onnodige of verkeerde acties en scheelt zo tijd en geld.’

De integratie van klachten in credit management heeft Atos al veel opgeleverd. Strop: ‘De vraag ‘waarom heeft u nog niet betaald?’ stellen wij niet, als een betaling (te) laat is informeren we of er een reden is om niet te betalen. We kiezen bewust voor deze positieve benadering omdat dat ruimte biedt voor een gesprek. De aandacht voor lopende disputen heeft ervoor gezorgd dat we het ooit hoge aantal disputen hebben verbeterd naar een structureel laag aantal. Een goede opvolging van klachten is direct zichtbaar in het aantal overdue facturen. Dit laat zien dat onze aandacht en inzet om ervoor te zorgen dat een klant geen reden heeft om niet te betalen zijn vruchten afwerpt.’

Resultaten

‘Sinds ik hier werkzaam ben hebben we goede scores op DSO gebied gerealiseerd. Maar nog veel belangrijker is dat de DSO structureel goed is en een dalende lijn blijft vertonen. Ik ben tevreden met onze resultaten: net als de rest van de organisatie. Onze aandacht en inzet om ervoor te zorgen dat een klant geen reden heeft om niet te betalen is en blijft succesvol.’

Resultaten

De resultaten

  • DSO is gedaald en houdt de dalende lijn vast
  • Saldo overdue is structureel onder de 10%
  • Vermindering van disputen die betaling ophouden
  • Onguard biedt structuur
  • Onguard combineert automatisering en flexibiliteit

Waarom Onguard?

Het gebruikersgemak en de flexibiliteit van de software zijn belangrijk. Sinds 2008 ben ik lid van de Onguard User Groep omdat het belangrijk en leuk is om betrokken te zijn bij ontwikkeling van de software. Maar ook om ervaringen te horen en te delen met andere creditmanagers. Pro-actief credit management past in deze tijd. Onguard biedt structuur en maakt het mogelijk om een deel van de werkzaamheden te automatiseren maar heeft ook de flexibiliteit om van de ‘oorspronkelijke’ planning af te wijken. Het allerbelangrijkste blijft toch de visie en beoordeling van de credit manager, hij kan op basis van alle beschikbare informatie beoordelen welke actie op welk moment het beste past en het beste resultaat kan genereren.’

Waarom Onguard?

Sluit je aan bij andere tevreden klanten