Risicomanagement anno 2023: proactief én kansrijk

Risk finance professional

Grondig risicomanagement is voor elke financiële afdeling onmisbaar. Zeker in lastige economische tijden komt er nog meer druk te liggen op dit onderdeel van het financiële vak. Daarbij is het inschatten van financiële risico’s vandaag de dag steeds dynamischer en complexer, door bijvoorbeeld toenemende technologische innovaties, zoals cryptovaluta en blockchain. Maar welke onderdelen van risicomanagement zijn anno 2023 essentieel en waar moeten finance professionals rekening mee houden? In deze blog bespreken we er drie.

Financiële planning en analyse

In een economische uitdagende tijd is het van belang dat de financiële planning en analyse op orde is. Dit betekent dat je als finance professional bedrijfsplannen en investeringsbeslissingen onder de loep moet nemen en mogelijk zult moeten aanpassen. Je moet immers rekening houden met verminderde inkomsten, veranderende kostenstructuren en lagere winstverwachtingen. Dit kan leiden tot het besluit om geplande investeringen uit te stellen en in plaats daarvan je te focussen op het optimaliseren van bestaande middelen

Cashflowproblemen van risicomanagement

Een essentieel onderdeel van de financiële planning is het actief beheren van de cashflow. In onzekere economische tijden liggen cashflowproblemen namelijk op de loer. Het is dan ook voor de finance professional essentieel om nauwlettend de cashflow in de gaten te houden en te beheren. Cashflowproblemen kun je bijvoorbeeld aanpakken door onder andere beter voorraadbeheer, scherpere betaalafspraken met klanten of het aanvragen van financiering bij bijvoorbeeld een kredietverstrekker. Daarbij kunnen de nieuwste technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), helpen. Deze technologieën stellen finance professionals steeds beter in staat om real-time inzicht te krijgen in hun cashflowproblemen. Ook kunnen ze AI en ML inzetten om modellen te bouwen die toekomstig cashflowproblemen blootleggen.

Creditmanagement

Naast het in beeld brengen van je eigen cashflow is het ook essentieel dat je jouw creditmanagement op orde hebt. Dit is immers essentieel om een financieel gezonde organisatie te zijn en te blijven. Finance professionals kunnen nog grote stappen zetten als het gaat om automatisering van hun creditmanagement. Hiervoor kan men bijvoorbeeld geavanceerde software inzetten om de processen te stroomlijnen. Dan behoren handmatige, inefficiënte en tijdrovende processen voor bijvoorbeeld credit checks, factuurverwerking of het opstellen van betalingsherinneringen, tot de verleden tijd.

Kansen uit risicomanagement opsporen

De bovenstaande punten leggen een paar uitdagingen bloot die finance professionals vandaag de dag tegenkomen. Maar het is ook goed om je te realiseren dat financiële risico’s niet altijd slecht hoeven te zijn. Zware tijden kunnen immers ook juist een boost geven aan innovaties. Zie risico’s dan ook juist als kansen. Ga actief op zoek naar risico’s die mogelijk nieuwe kostenbesparingen of concurrentievoordelen kunnen opleveren. En pak daarbij ook meteen de inefficiënte processen aan. Adequaat risicomanagement kan er zelfs toe leiden dat een organisatie een nieuwe markt ontdekt of nieuwe partners en samenwerkingsverbanden verkent.

Stap voor stap risicomanagement

In 2023 zijn er weer nieuwe uitdagingen én kansen voor risicomanagement. Door te weten wat de risico’s zijn, hoe je ze moet identificeren en het inzetten van de juiste risicostrategieën, is de finance professional steeds meer in staat om risico’s te beperken. Of zelfs om te zetten in kansen. Start dan ook vandaag nog met risicomanagement, om zo duidelijk te krijgen welke interne en externe bedreigingen er zijn. Schuw ook niet om de nieuwste technologieën hiervoor in te zetten. En onthoud: stap voor stap krijg je steeds meer grip op de risico’s voor jouw organisatie.

Deze blog is ook gepubliceerd door cmweb.nl, Computable.nl en Channelweb.nl.

Related
posts

Support Engineer

Je digitale fort beschermen: Top beveiligingstips voor Internationale Dag van de Privacy

Het is cruciaal om na te denken over het beveiligen van ons digitale leven in een tijdperk waarin informatie waardevoller is dan ooit.

onguard management team

Onguard kondigt wijzigingen in het managementteam aan

Onguard kondigt wijzigingen in het managementteam aan

Credit Manager shortage professional

Het tekort aan credit managers is dreigend: nu is het tijd voor slimme credit managementsoftware

Het tekort aan credit managers is dreigend: nu is het tijd voor slimme credit managementsoftware.

X