Nieuwe wet betalingstermijn voor Nederlandse grootbedrijven

Denise and Wilco payment regulations

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuwe wet over betalingstermijnen. Grootbedrijven zijn nu wettelijk verplicht om kleine en middelgrote bedrijven (mkb’s) en zelfstandigen binnen dertig dagen te betalen. Vóór 2022 hadden grootbedrijven de mogelijkheid om hun betalingen zestig, negentig of zelfs honderdtwintig dagen uit te stellen. Op 1 juli 2022 werd de eerste fase van deze wet geïmplementeerd, maar deze was alleen van toepassing op specifieke overeenkomsten. Vanaf 1 juli 2023 is deze nieuwe betalingstermijn echter ook van toepassing op overeenkomsten die vóór 1 juli 2022 zijn gesloten en verplicht ze grootbedrijven om mkb’s en zelfstandigen binnen dertig dagen te betalen, ongeacht wanneer de oorspronkelijke betalingsafspraken zijn gemaakt.

Internationaal effect

Deze nieuwe betalingstermijn heeft niet alleen gevolgen voor het financiële landschap in Nederland, maar ook voor buitenlandse en internationale leveranciers. Nederlandse grootbedrijven die inkopen bij leveranciers buiten Nederland vallen nog steeds onder de Nederlandse wet. Daarom moeten ze ook die buitenlandse MKB-bedrijven binnen 30 dagen betalen.

Wachten tot 120 dagen is behoorlijk lang, vooral voor bedrijven die afhankelijk zijn van maandelijkse betalingen. Immers, huur, hypotheek en personeelskosten stoppen niet met binnenkomen, ook niet als je geen betalingen ontvangt. Als betalingen uitblijven, ook al is de dienst al geleverd, kunnen kleinere bedrijven uiteindelijk in de problemen komen. Deze wetswijziging is dus echt in het algemeen belang.

Op wie is deze betalingstermijn van toepassing?

Wat bepaalt precies wat een ‘grootbedrijf’ is? Een bedrijf is een groot bedrijf als het voldoet aan 2 van de volgende 3 kenmerken:

  • De onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
  • De onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen
  • De onderneming heeft 250 werknemers of meer

Vooruitblik

Deze wet veranderingen zal vereisen in de manier waarop grootbedrijven hun cashflow en betalingscycli beheren. Deze betalingstermijn is een belangrijke stap in het gelijktrekken van het speelveld voor kleinere ondernemingen. Het herinnert eraan dat een eerlijk en rechtvaardig bedrijfsecosysteem cruciaal is voor het bevorderen van innovatie, concurrentie en algemene economische stabiliteit.

Grootbedrijven, kleine tot middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en de Nederlandse economie in het algemeen zullen de komende jaren ongetwijfeld de gevolgen van deze nieuwe wet ondervinden. Laat dit een aanzet tot verandering zijn, dat een precedent schept voor andere landen en de economische vitaliteit en veerkracht van bedrijven van elke omvang bevordert.

Related
posts

Support Engineer

Je digitale fort beschermen: Top beveiligingstips voor Internationale Dag van de Privacy

Het is cruciaal om na te denken over het beveiligen van ons digitale leven in een tijdperk waarin informatie waardevoller is dan ooit.

onguard management team

Onguard kondigt wijzigingen in het managementteam aan

Onguard kondigt wijzigingen in het managementteam aan

Credit Manager shortage professional

Het tekort aan credit managers is dreigend: nu is het tijd voor slimme credit managementsoftware

Het tekort aan credit managers is dreigend: nu is het tijd voor slimme credit managementsoftware.

X