Sinds 1 juli 2012 is een nieuwe wet in werking getreden met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten, ook wel WIK genoemd.
Met onderstaande calculator kunt u de incassokosten per vordering uitrekenen. De uitkomst wordt zowel zonder, als met BTW getoond.
Vordering: €  


Deze calculator is ontwikkeld door Onguard.
Aan het gebruik van deze calculator kunt u geen rechten ontlenen.
Voor meer informatie over Onguard : www.onguard.com