Order to cash
oplossingen -
verzekeringsmarkt

Als Order to cash en credit management in de verzekeringsmarkt

Er verandert veel in de verzekeringsmarkt. Nieuwe technologieën en InsurTech doen hun intrede en wetten en regels stellen hogere eisen aan compliance en risicomanagement. Tegelijkertijd worden de verschillen tussen verzekeraars in de ogen van de consument steeds kleiner. Hoe zorg je er dan voor dat klanten zich toch bij jou verzekeren of verzekerd blijven? Hoe houd je grip op het betaalgedrag van je klanten en daarmee op de cashflow? Het antwoord ligt in een goede service en een duurzame klantrelatie. Dat is precies waar je je als verzekeraar op kunt onderscheiden. Bovendien helpt het je om de factuur sneller betaald te krijgen.

Persoonlijke communicatie voor beter betaalgedrag

Binnen de verzekeringsmarkt hebben klanten hoge verwachtingen van de partij waar zij verzekerd zijn. Niet alleen willen ze een goed verzekeringspakket tegen lage kosten. Zij verwachten ook een snelle en goede afhandeling in geval van schade of klachten en een eenvoudig betaalproces. Daarnaast wil de klant van vandaag meer zelf kunnen regelen en online inzicht hebben in zijn persoonlijke zaken. Selfservice wordt steeds belangrijker, net als de manier van communicatie en het communicatiekanaal. Facturatie is daarvan een goed voorbeeld. De ene klant ontvangt graag een factuur via bijvoorbeeld e-mail, sms of whatsapp, terwijl de ander deze liever per post ontvangt. Dat betekent dat je jouw communicatie op de klant moet afstemmen. Juist dan betrek je de klanten in jouw proces en onderscheid je je als verzekeraar. Dat leidt tot een betere klantrelatie met als gevolg een sneller betaalde factuur en dus automatisch een hogere cashflow. Maar hoe pak je dit aan?

Procesoptimalisatie leidt tot hogere cashflow en duurzame klantrelatie

Als organisatie binnen de verzekeringsmarkt is het zaak jouw order-to-cash proces zo goed mogelijk in te richten met jouw verzekerden als uitgangspunt. Verzamel data over je klant, zoals gegevens over kredietwaardigheid, en neem daarin mee hoe de klant wil dat je als verzekeraar met hem communiceert, bijvoorbeeld via e-invoicing. Al deze informatie helpt je om klanten te segmenteren; of dat nu op betaalgedrag, communicatievorm of regio is. Hierdoor weet je ook hoe je de bijbehorende automatische workflows en aanmaanstrategieën het beste kunt inrichten.

Wordt de factuur tijdig betaald, dan is er geen actie nodig. Wanneer dat niet het geval is, is direct klantcontact noodzakelijk om te achterhalen waarom een betaling achterblijft. Misschien is zijn e-mailadres veranderd, staat er een verkeerde omschrijving in de factuur of heeft hij betalingsproblemen. Benader de klant via het gewenste kanaal, registreer de klacht, leg de gemaakte afspraken vast en zorg voor een goede communicatie en afhandeling. Klanten waarderen je service en zullen doorgaans proberen de factuur alsnog snel te betalen. Daarmee zorg je niet alleen voor een hogere cashflow maar bouw je ook aan een duurzame klantrelatie.

Gespecialiseerde software voegt waarde toe

Dat is precies waar Onguard van toegevoegde waarde is. Ons geïntegreerde platform biedt bedrijven in de verzekeringsmarkt oplossingen voor elke stap binnen het order-to-cash proces; van risicomanagement naar facturatie, betalingsverwerking, debiteurenbeheer en incasso tot zo nodig de overdracht aan de deurwaarder. Alle stappen binnen het proces sluiten naadloos op elkaar aan. Dat geeft je dagelijks inzicht en overzicht in welke acties je moet ondernemen om in contact te blijven met je klant en het verschil te maken.

Wanneer dat niet het geval is, is direct klantcontact noodzakelijk om te achterhalen waarom een betaling achterblijft. Misschien is zijn e-mailadres veranderd, staat er een verkeerde omschrijving in de factuur of heeft hij betalingsproblemen. Benader de klant via het gewenste kanaal, registreer de klacht, leg de gemaakte afspraken vast en zorg voor een goede communicatie en afhandeling. Klanten waarderen je service en zullen doorgaans proberen de factuur alsnog snel te betalen. Daarmee zorg je niet alleen voor een hogere cashflow maar bouw je ook aan een duurzame klantrelatie.

Onze oplossingen

Ons geïntegreerde platform biedt je oplossingen voor elke stap binnen jouw order to cash-proces; van risicomanagement naar facturatie, betalingsverwerking, debiteurenbeheer en incasso tot zo nodig de overdracht aan de deurwaarder.

Alle stappen binnen het proces sluiten naadloos op elkaar aan. Dat geeft je dagelijks inzicht en overzicht in welke acties je moet ondernemen om in contact te blijven met je klant en het verschil te maken.

Fource Automotive
Bierens Incasso Advocaten
Enexis Netbeheer

Onze klanten in de verzekeringsmarkt