Enexis

‘‘Van losse aanmaningen naar geautomatiseerd debiteurenbeheer.’’

Het is alweer een aantal jaar geleden - in 2006 - dat Enexis Netbeheer haar debiteurenbeheer opnieuw inrichtte en onze credit management oplossing CreditManager in gebruik nam. En met succes. Al in het eerste jaar leverde dat enorme besparingen op. Enige tijd later werd ook Collector voor automatische dossiervorming geïntegreerd. Eric Halmans, Functioneel Beheerder afdeling ICT bij Enexis, is al vanaf het begin betrokken en vertelt over zijn ervaringen.

image/svg+xml

Vaste processen leidden tot optimaal debiteurenbeheer

“Om te komen waar we nu staan, had heel wat voeten in de aarde.
Van een afdeling debiteurenbeheer met losse brieven vanuit SAP en nauwelijks sturing op het proces naar geautomatiseerd debiteurenbeheer en volledige procescontrole. Deze compleet andere manier van werken maakte het noodzakelijk de organisatie opnieuw op te bouwen en credit management processen in te richten en op de rit te krijgen. Uiteraard met de nodige training om het proces te managen. Bij het opnieuw opzetten van de werkprocessen heeft Onguard ons geadviseerd op basis van hun ruime praktijkervaring, waarop ook de huidige oplossing CreditManager is ontwikkeld. Het werken via vaste processen en workflows was nieuw voor Enexis, maar leidde wel tot een optimaal debiteurenbeheer en incassoproces”, vertelt Eric.

Volledige sturing op het proces

“Om te komen waar we nu staan, had heel wat voeten in de aarde. Van een afdeling debiteurenbeheer met losse brieven vanuit SAP en nauwelijks sturing op het proces naar geautomatiseerd debiteurenbeheer en volledige procescontrole. Deze compleet andere manier van werken maakte het noodzakelijk de organisatie opnieuw op te bouwen en credit management processen in te richten en op de rit te krijgen. Uiteraard met de nodige training om het proces te managen. Bij het opnieuw opzetten van de werkprocessen heeft Onguard ons geadviseerd op basis van hun ruime praktijkervaring, waarop ook de huidige oplossing CreditManager is ontwikkeld. Het werken via vaste processen en workflows was nieuw voor Enexis, maar leidde wel tot een optimaal debiteurenbeheer en incassoproces”, vertelt Eric.

Volledige sturing op het proces

“Vanaf het moment dat we de software in gebruik namen, hadden we volledige sturing op het proces.

Doordat we volledig inzicht in onze achterstanden kregen, hebben we de openstaande posten drastisch omlaag kunnen brengen.”

Eric Halmans, Functional Manager ICT

image/svg+xml

Samen ontwikkelen en
resultaten bereiken

Naast de enorme bijdrage aan bedrijfsresultaten was het minstens zo belangrijk dat de Enexis-medewerkers de nieuwe tool omarmden en daardoor meer werkplezier hebben. Het aantal mensen dat de oplossing gebruikt is in de afgelopen elf jaar gestegen van 6 licenties naar in totaal 152 full users en 190 light users die samen 150.000 debiteuren verwerken. Enexis heeft inzicht en overzicht in haar debiteuren waardoor het gehele
proces goed gemanaged kan worden. In 2008 is ook Collector, de oplossing voor automatische dossiervorming binnen het incassoproces, geïntegreerd waardoor ook dit proces verregaand is geoptimaliseerd.

Maar daar blijft het niet bij; Enexis en haar wensen in order to cash hebben er mede voor gezorgd dat onze oplossingen nog beter aansluiten op de business. Een mooi voorbeeld is de Fraude BerekeningsModule (FBM) die Onguard destijds als maatwerk voor Enexis heeft ontwikkelt. Inmiddels is dit een standaard applicatie geworden die netbeheerder Stedin ook gebruikt. Daarnaast is er een app ontwikkeld waarmee meldingen van Misdaad Anoniem rechtstreeks aan de dossiers toegevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld in het geval van illegale wietkwekerij. Voor de komende maanden staat bovendien nog een app op de ontwikkelagenda waarmee Enexis de registratie van illegale afname van elektriciteit volledig
automatisch gaat uitvoeren. Dit levert ook een enorme tijdsbesparing op.

De samenwerking

De samenwerking met Enexis is een goed voorbeeld van hoe Onguard samen met haar klanten werkt aan het continu verbeteren van onze oplossingen en daarmee de processen bij de klant steeds verder kunnen optimaliseren. Onguard is trots op wat we samen met Enexis hebben bereikt en wat er nog komen gaat. “Ik zie de toekomst in alle vertrouwen tegemoet”, besluit Eric.

De Resultaten

  • Geautomatiseerde debiteurenbeheer met volledige procescontrole
  • Automatische dossiervorming binnen het incassoproces
  • Aanvullende innovatieve applicaties waaronder;
    - Fraude Berekening Module, koppeling Meld Misdaad Anoniem aan dossiers
  • Klantsegmentatie, workflows en klachtregistratie
  • Inzicht en overzicht
  • Enorme besparingen door verlaging DSO
  • Verhoging werkplezier
De Resultaten

Sluit je aan bij andere tevreden bedrijven