Onguard CreditManager

Debiteurenbeheer zonder zorgen voor de automotive leasing industrie

Win de strijd tegen te late betalingen en inefficiënte processen! Onze slimme software automatiseert taken, verbetert je cashflow en optimaliseert klanttevredenheid.

Lees hieronder meer over hoe wij het verschil maken bij onze automotive leasing klanten.

Krijg sneller
betaald

Een veelvoorkomend probleem binnen leasing: te late betalingen.
47% van bedrijven in Nederland heeft een DSO van meer dan 30 dagen. En late betalingen hebben een aanzienlijke impact op de cashflow van jouw bedrijf!

Door op een geautomatiseerde manier eerder ‘Lease Guarantors' in het aanmaningsproces te betrekken, zien we dat onze klanten flink kunnen besparen op de collection kosten. Daarnaast is het met CreditManager simpel om een case over te dragen aan een recovery partij en je zo dus een hoop administratie en tijdrovend werk bespaart.

Met CreditManager automatiseer je al je financiële processen en zijn alle tools die je nodig hebt voor een efficiënte en veilige credit management strategie in één oplossing verwerkt.

Verlaag je Days Sales Outstanding

Verlaag je Days Sales Outstanding

Door je DSO te verlagen en daarmee je werkkapitaal te vergroten, krijg je financiële stabiliteit voor groei binnen je organisatie.
Verminder het aantal late betalingen

Verminder het aantal late betalingen

Gebruik onze software om al je betalingen te automatiseren en bij te houden. Minimaliseer het risico van late betalingen of helemaal niet betaald worden.
Bouw betere relaties

Bouw betere relaties

Verspil geen tijd meer aan repetitieve, handmatige taken. Slimme workflows zorgen ervoor dat je tijd vrijmaakt, zodat je je kunt richten op wat echt belangrijk is: je klanten.

Data zorgt voor inzicht

klantgericht debiteurenbeheer

Een goed begrip van uw leasingklanten is essentieel om betalingsproblemen voor te zijn. Onguard Credit Management Software geeft u diepgaand inzicht in uw klantbestand, inclusief klantgeschiedenis, betalingsgedrag en kredietrisico's.

Data zorgt voor inzicht

Optimale klantrelaties en een gezonde cashflow

Onguard stelt je in staat om:

  • Sneller en gerichter te handelen bij betalingsachterstanden.
  • Betalingsproblemen te voorspellen en proactief maatregelen te nemen.
  • Je communicatie per klant te optimaliseren.
  • Je organisatie te beschermen tegen kredietrisico's.
Optimale klantrelaties en een gezonde cashflow

Wat kan

CreditManager voor jou doen?

Selfservice met het Klantenportaal

Selfservice met het Klantenportaal

Via het Klantenportaal kunnen je klanten kopieën van hun facturen bekijken of downloaden, online betalingen doen, betalingsberichten registreren, disputen indienen of vragen stellen. Handig, inzichtelijk en tijdbesparend, niet alleen de klant maar ook je eigen financiële team.
Koppel met Marketplace API's

Koppel met Marketplace API's

Verbeter je credit managementproces door gegevensuitwisselingsmodules te integreren. Voeg actuele betalingsgegevens en bestandsinformatie van het incassobureau toe, of voeg risico informatie, e-facturering of betalingslinks toe. Creditmanagement, precies zoals jij het wilt.
Eenvoudige dashboard-modules

Eenvoudige dashboard-modules

Krijg een (bijna) real-time overzicht van je dagelijkse taken, zoals het verwerken van ontvangen of openstaande betalingen, het verlengen van betalingstermijnen of het afhandelen van disputen. De management- en rapportagemodules geven je volledig inzicht in KPI's, prestatieoverzichten en mogelijke risico's.
image/svg+xml

Onze klanten

Jouw keuze is hetzelfde als die van hen

Hebben we je
interesse
gewekt?

Hebben we je
interesse
gewekt?
X