//Trifinance
Trifinance2018-05-28T12:37:27+00:00

Trifinance

Trifinance

CFO Services:
Met een aanbod dat het loutere financedomein overstijgt, is CFO services een van TriFinance’s expert specialty units van TriFinance. Onze expert practices leveren innovatieve managementconsultancy-oplossingen voor de C-level community en bieden een doorgedreven specialisatie in domeinen als complexity reduction, business process management, change management, data strategy & analytics, credit management en corporate reporting.

NEXT LEVEL CREDIT MANAGEMENT

Door Credit management naar een strategisch niveau te tillen, helpt de Credit Management practice organisaties de best mogelijke strategische beslissingen te nemen, met het oog op de toekomst. Onze focus ligt op vier activiteiten:

  • Procesoptimalisering: Werken met het end-to-end process in het achterhoofd is de sleutel tot succes. Tijdens een quickscan brengen we processen in kaart die diverse departementen doorkruisen. Na analyse volgt optimalisatie volgens de best practices in de markt.
  • Selectie en implementatie van tools: Professionals moeten toegang hebben tot de juiste systemen. Steunend op onze brede kennis van creditmanagementtools adviseren wij u bij het uittekenen van systeemvereisten. We helpen u de beste oplossing te kiezen en te implementeren.
  • Training[CVC1] : Professioneel Credit management begint bij professionals met de juiste kwalificaties die de vereiste taken efficiënt uitvoeren. Wij helpen mensen hun vaardigheden aan te scherpen.
  • Tijdelijke ondersteuning en Werving & Selectie: Bij onvoorziene omstandigheden kan CFO services u tijdelijke ondersteuning bieden. We hebben daarvoor de beschikking over ervaren projectconsultants en interim managers. Ook voor een meer permanente oplossing kunt u bij CFO services terecht. Voor posities op elk niveau van de organisatie vinden wij voor u de passende creditmanagementprofessionals.

WE KNOW HOW TO DO-HOW

Wij geven onze services de naam “do-how”, een samentrekking van “know-how” en “do”. Onze experten combineren namelijk functionele kennis met een pragmatische aanpak. CFO services doet meer dan een rapport aanleveren: wij helpen de door ons aanbevolen oplossingen ook daadwerkelijk te implementeren. Na een grondige analyse en verbetering van de creditmanagementprocessen leggen we deze vast in een credit policy. Vervolgens krijgt u ondersteuning bij de uitrol van oplossingen, helpen we u bij de training van uw personeel, het uitkiezen van de beste tools voor uw organisatie bieden we, indien nodig, tijdelijke support voor uw team.

In nauwe samenwerking met onze klanten werken wij een roadmap uit. Die dient als leidraad voor het bereiken binnen het gestelde tijdframe van de doelen die we met u hebben vooropgesteld. Ontdek ons unieke gamma aan trainingen op www.creditmanagementtraining.be

WHAT’S IN IT FOR YOU

Door een beroep te doen op onze diensten, zal u in staat zijn om :

  • De service experience van uw klanten te verbeteren
  • Uw kredietrisico beheren
  • Uw DSO te beheren en af te bouwen
  • De productiviteit te verbeteren door low-value taken te automatiseren.
  • Uw personeel te ondersteunen met tools en training.

PARTNERSHIPS

Een samenwerking met de beste partijen in de markt is voor ons essentieel. Met het oog hierop hebben wij partnerships afgesloten met een aantal geprefeerde software-aanbieders. Concreet betekent dit dat wij deze software implementeren, quick scans uitvoeren voor bestaande implementaties en training aanbieden.

terug naar overzichtspagina

reconciliation automated