Faillissementen

Faillissementen

“De Insolventie Module van CreditManager haalt dagelijks alle nieuwe insolventie-uitspraken op uit de database van Faillissementen.com en matched deze met de debiteurenportefeuille. De medewerkers krijgen dus iedere morgen In CreditManager een overzicht gepresenteerd van de debiteuren die de voorgaande dag in staat van faillissement zijn geraakt. Maar niet alleen de nieuwe faillissementen of surseances worden gevonden; ook alle wijzigingen in reeds lopende insolventies worden gevonden, dus zoals omzettingen van surseance naar faillissement, wijziging van curator en beëindigingen.

De module kijkt in eerste instantie naar het KvK-nummer, maar als dat niet bekend is dan wordt gematched op naam, adres, postcode etc. Als er eenmaal een match gevonden en goedgekeurd is, dan wordt de status van de  betreffende debiteur gewijzigd naar “insolvent”, de gegevens van de aangesteld curator worden opgehaald en opgeslagen bij de debiteur, het faillissement wordt gelogd in het logboek en er kan eventueel een workflow gestart worden om de openstaande vordering bij de curator aan te melden.

Kortom, de Insolventie Module zorgt er voor dat u snel geïnformeerd omtrent een faillissement bij een van uw debiteuren, en dat u meteen actie kunt ondernemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De Insolventie Module is beschikbaar voor Nederland en België. De kosten van het maandelijkse abonnement op Faillissementen.com zijn afhankelijk van de het aantal debiteuren in de portefeuille. Uw accountmanager kan u hierover nader informeren.”

Request a Demo