De toekomst van credit management dankzij nieuwe technologieën

De toekomst van credit management dankzij nieuwe technologieën

Dankzij de komst van ArtificiaI Intelligence (AI), Robotic Process Automation (RPA) en blockchain lijkt credit management, zoals we dit vandaag kennen, een revolutie tegemoet te gaan. Naar verwachting is de impact van deze ontwikkelingen de komende jaren enorm. Dit geldt niet alleen voor de dagelijkse processen, maar ook voor de rol van credit managers en de toekomst van de gehele sector.

Toegevoegde waarde van AI en robotisering

Robotisering of RPA gaat een grote impact hebben op de sector. Deze technologie maakt het namelijk mogelijk om eenvoudige, repeterende en vaak alledaagse taken, zoals het uitsturen van facturen, de verwerking van bankmutaties en het opstellen van rapporten, te automatiseren. Dit levert voor de financiële wereld vele voordelen op, want dergelijke taken kunnen door RPA sneller en foutloos worden uitgevoerd. Het is bewezen dat RPA nauwkeuriger en minder kostbaar is dan de mens. Het is dan ook een logisch gevolg dat organisaties de eenvoudige en repeterende taken niet meer bij mensen, maar bij ‘robots’ neerleggen. Daarnaast is het dankzij AI mogelijk om reeds geautomatiseerde taken uit te breiden en er denkvermogen aan toe te voegen, bijvoorbeeld door kredietwaardigheid van een klant te beoordelen. AI is in staat om nieuwe verbindingen te leggen en grijze gebieden te beoordelen op basis van data uit het verleden, waardoor het eenvoudiger wordt om beslissingen te nemen over kredietrisico’s.

Het voordeel voor de credit manager is dan dat hij meer tijd heeft om de grotere en complexere taken op te pakken. Hoewel credit managers zich zorgen kunnen maken over het feit dat hun werk straks wordt gedaan door robots, biedt de komst van nieuwe technologieën meer voordelen dan risico’s. AI gaat niet over het vervangen van de mens, maar zorgt ervoor dat de mens zijn werk beter kan uitvoeren. Dankzij de technologieën hebben zij goed inzicht te hebben in de mogelijkheden en belemmeringen binnen de organisatie en worden credit managers zich veel meer bewust van welke klanten wel of niet kredietwaardig zijn. Dit zorgt ervoor dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken wat uiteindelijk resulteert in een goede cashflow.

“Volgens experts is de impact van AI, robotics en blockchain op de finance sector groot. Wat doet dit met de toekomst van credit management.”

Blockchain

Naast AI en robotisering is er nog een technologie die het afgelopen jaar veel aandacht kreeg: blockchain. Deze technologie hangt al even boven de huidige bank- en financiële-dienstensector, maar toch hebben weinig professionals het inzicht precies te weten wanneer het daadwerkelijk zijn intrede zal doen. Uit de FinTech Barometer 2018 blijkt dat 51 procent van de CFO’s verwacht dat blockchain niet ‘here to stay’ is. Naar verwachting is blockchain voor de grotere banken en financiële instellingen eerder een risico dan een kans. Dit komt mede doordat de komst van deze technologie banken mogelijk overbodig worden.

Ongeacht de onzekerheid rondom blockchain, zijn wij ervan overtuigd dat blockchain een zeer belangrijke ontwikkeling is – met name op gebieden als Bitcoin, slimme contracten en voorspellende analyse. Het heeft zelfs efficiëntievoordelen, zoals minder fouten, lagere administratiekosten en de mogelijkheid om de trusted third party uit het proces te halen.

In de nabije toekomst is er nog een aantal obstakels die we moeten overwinnen, maar als we eenmaal zover zijn, gaan blockchain, AI en robotisering het verschil maken. Bedrijven die goed zijn voorbereid zijn én bereid zijn om de transformatie aan te gaan, zullen er de meeste vruchten van plukken.

Meer informatie over de oplossingen en ondersteuning van Onguard vind je hier. Overtuigd van CreditManager? Vraag vandaag nog een demo aan

Share: